Thương hiệu mới

26/02/2018
CHÀO MỪNG VIETCETERA CAFE GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

CHÀO MỪNG VIETCETERA CAFE GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

Xem chi tiết
22/01/2018
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG THAI BLAH BLAH GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG THAI BLAH BLAH GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

Xem chi tiết
18/01/2018
CHÀO MỪNG CƠM GÀ TAM KỲ GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

CHÀO MỪNG CƠM GÀ TAM KỲ GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

Xem chi tiết
18/01/2018
CHÀO MỪNG CHUỒNG CỌP CRAFT BEER GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

CHÀO MỪNG CHUỒNG CỌP CRAFT BEER GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

Xem chi tiết
17/01/2018
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG FRESH RESTAURANT & CAFÉ GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG FRESH RESTAURANT & CAFÉ GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

Xem chi tiết
12/12/2017
CHÀO MỪNG CHÈ TRÁI CÂY VIỆT GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

CHÀO MỪNG CHÈ TRÁI CÂY VIỆT GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

Xem chi tiết
05/12/2017
CHÀO MỪNG BÚN BÒ HUẾ MẠ VUI GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

CHÀO MỪNG BÚN BÒ HUẾ MẠ VUI GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

Xem chi tiết
05/12/2017
CHÀO MỪNG ONETEA GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

CHÀO MỪNG ONETEA GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

Xem chi tiết
30/11/2017
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG CENTRO PIZZA GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG CENTRO PIZZA GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

Xem chi tiết

Đăng ký nhận Email

Meal Pass cập nhật những ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác một cách nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký bản tin (miễn phí) của Meal Pass để nhận thông tin nóng hổi từ hệ thống đối tác rộng khắp.