Thương hiệu mới | Meal Pass

Thương hiệu mới

22/08/2018
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG LẨU ĐÀI LOAN MANWAH GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG LẨU ĐÀI LOAN MANWAH GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS

Xem chi tiết
20/08/2018
CHÀO MỪNG THƯƠNG HIỆU HOMEFOOD GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS

CHÀO MỪNG THƯƠNG HIỆU HOMEFOOD GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS

Xem chi tiết
17/08/2018
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG SAINT HONORÉ THAM GIA HỆ THỐNG MEAL PASS

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG SAINT HONORÉ THAM GIA HỆ THỐNG MEAL PASS

Xem chi tiết
01/08/2018
CHÀO MỪNG MODERN HUSTLE GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS

CHÀO MỪNG MODERN HUSTLE GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS

Xem chi tiết
23/07/2018
CHÀO MỪNG HỆ THỐNG NHÀ HÀNG BBQ & HOTPOT HAI CON BÒ GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

CHÀO MỪNG HỆ THỐNG NHÀ HÀNG BBQ & HOTPOT HAI CON BÒ GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

Xem chi tiết
17/07/2018
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG CƠM MẸ NẤU GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG CƠM MẸ NẤU GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

Xem chi tiết
01/06/2018
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG THỂ THAO B–DUBS GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG THỂ THAO B–DUBS GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

Xem chi tiết
01/06/2018
CHÀO MỪNG THE PIZZA COMPANY GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

CHÀO MỪNG THE PIZZA COMPANY GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

Xem chi tiết
01/06/2018
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG KEM SWENSEN'S GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG KEM SWENSEN'S GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

Xem chi tiết

Đăng ký nhận Tin

Hãy đăng ký nhận bản tin (miễn phí) từ Sodexo để được cập nhật những ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu chấp nhận Meal Pass một cách nhanh chóng nhất.