Thương hiệu mới

18/10/2017
CHÀO MỪNG THƯƠNG HIỆU CƠM QUÊ GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

CHÀO MỪNG THƯƠNG HIỆU CƠM QUÊ GIA NHẬP HỆ THỐNG SODEXO

Xem chi tiết
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG KHOÁI GIA NHẬP HỆ THỐNG MEALPASS.

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG KHOÁI GIA NHẬP HỆ THỐNG MEALPASS.

Xem chi tiết
21/05/2018
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG THÁI BLAH BLAH GIA NHẬP HỆ THỐNG MEALPASS.

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG THÁI BLAH BLAH GIA NHẬP HỆ THỐNG MEALPASS.

Xem chi tiết
CHÀO MỪNG VỊT QUAY HUỲNH KÝ ĐẾN VỚI HỆ THỐNG MEALPASS.

CHÀO MỪNG VỊT QUAY HUỲNH KÝ ĐẾN VỚI HỆ THỐNG MEALPASS.

Xem chi tiết
CHÀO MỪNG THE PIZZA COMPANY GIA NHẬP HỆ THỐNG MEALPASS.

CHÀO MỪNG THE PIZZA COMPANY GIA NHẬP HỆ THỐNG MEALPASS.

Xem chi tiết
CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG KEM SWENSEN'S GIA NHẬP HỆ THỐNG MEALPASS.

CHÀO MỪNG NHÀ HÀNG KEM SWENSEN'S GIA NHẬP HỆ THỐNG MEALPASS.

Xem chi tiết
CHÀO MỪNG DAIRY QUEEN GIA NHẬP HỆ THỐNG MEALPASS.

CHÀO MỪNG DAIRY QUEEN GIA NHẬP HỆ THỐNG MEALPASS.

Xem chi tiết
CHÀO MỪNG DAIRY GRILLS & CHILLED GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

CHÀO MỪNG DAIRY GRILLS & CHILLED GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS.

Xem chi tiết
CHÀO MỪNG FELIX COFFEE GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS

CHÀO MỪNG FELIX COFFEE GIA NHẬP HỆ THỐNG MEAL PASS

Xem chi tiết

Đăng ký nhận Tin

Hãy đăng ký nhận bản tin (miễn phí) từ Sodexo để được cập nhật những ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu chấp nhận Meal Pass một cách nhanh chóng nhất.